Förändringar i Amazon Annonseringsavtal

Vi gör förändringar i Amazon Annonseringsavtal för att hjälpa oss att bättre hjälpa våra olika  annonsörer och för att återspegla våra produkterbjudanden i takt med att de utvecklas.  Ändringarna träder ikraft den 14 december 2022.

Ändringar till Avtalet omfattar följande:

  • Justering av “Amazon avtalsslutande part” för att Amazon Annonseringsavtal ska omfatta marknadsföring i Belgien.

Vänligen läs noggrant igenom Amazon Annonseringsavtal för att säkerställa att du förstår alla dess villkor.